Best eshop ever

This is absolutelly best eshop ever made and seen.

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet ...

FAQs

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame

Všeobecné informácie

Jasnú predstavu, čo má web priniesť (napr.: zvýšenie povedomia o firme / produkte / službe, predaj produktu / služby, ...). Logo, firemné farby alebo predstavu o farebnosti, ktorá sa vám páči. Štruktúru podstránok a ich obsah. Ilustračné obrázky, produktové foto, ... obrazový materiál.

Výsledok ovplyvňujú 3 dôležité kritériá: ROZSAH - TERMÍN - ROZPOČET

 1. Objednávka / osobné strenutie
 2. Definovanie rozsahu prác, ceny, príprava / poskytnutie podkladov, stanovenie termínu
 3. Zálohová platba (zvyčajne 50% z celkovej ceny)
 4. Registrácia domény, príprava hostingu, príprava funkčného konceptu web stránky
 5. Konzultácia konceptu
 6. Zapracovanie korekcii, finalizácia, ladenie responzivity, napájanie na externé služby (mapy, socialne siete, ...)
 7. Záverečné testovanie funkčnosti riešenia
 8. Doplatok zostatkovej ceny
 9. Spustenie webu do ostrej prevádzky

V závislosti od množstva faktorov sa môže cena zásadne líšiť. My máme v zásade dve formy tvorby ceny.

 1. cena za hotový produkt - klient si vyberá optimálne navrhnuté riešenie, ktoré nastavíme tak, aby zodpovedalo jeho potrebám a jeho identite (farebnosť, písma) - cena sa pohybuje od 500 - 900 v závislosti od produktu
 2. cena za hodinu - klient si vyberá individuálny prístup na základe hodinovej sadzby - cena začína na 1000,- a dokalkulováva sa po prekročení predpokladaného počtu hodín.

Do úvahy pripadajú aj kombinácie uvedených dvoch.

Pri kalkulácii treba počítať aj s cenou domény, hostingu, redakčného systému ak je nutný (na správu obsahu), iné doplnkové služby.

V závislosti od rozsahu, prípravených podkladov, individualizácie, administrácie spojenej s hostingom a doménou (presun, vybavenie,...) a súčinnosti s klientom (väčšinou rozhodujúci faktor) sa doba dodania môže zásadne líšiť. Za predpokladu, že sa nejedná o web / vývoj podľa špecifických požiadaviek a s vysokou mierou individualizácie je možné mať váš projekt hotový a spustený aj za týždeň. V praxi je priemerná doba dodania 3 - 5 týždňov.

Žiadnym z open source redakčných systémov sa nezaoberáme a teda ani nenasadzujeme, nepripravujeme pre ne šablony, neprogramujeme pluginy,...

Na správu obsahu pre našich klientov využívame výhradne náš vlastný redakčný systém.

Systém na správu obsahu potrebujete pokiaľ potrebujete aktualizovať obsah stránky častejšie ako 1x za mesiac. V opačnom prípade sa vám neoplatí. Pre špecailizované produkty ako je napr. internetový obchod, musí byť redakčný systém vždy.


Redakčný systém YGScms

Táto otázka je na mieste najmä pre firemné prezentácie. Implementovať redakčný systém na správu obsahu stránky sa neoplatí každému. Vždy je potrebné si zvážiť ako často potrebujete meniť obsah webu. V zásade platí, že ak potrebujete urobiť zásah do stránky menej ako 1x štvrťročne tak redakčný systém nepotrebujete. Aktualizáciu vám urobíme po zadaní objednávky my.

Redakčný systém YGScms je nami vyvíjaný softvér, ktorého prenájom a používanie ponúkame klientom formou licenčného poplatku. Poskytujeme tak klientom nástroj na správu svojich stránok, ktorý nepotrebujú vlastniť a starať sa o jeho aktuálnosť a zároveň tento softvér neustále vylepšujeme a vyvíjame tak, aby zodpovedal najnovším technológiám. Z dlhodobej praxe vieme, že je to obojstranne výhodná forma spolupráce.

Do licenčného poplatku sa premieta nielen pravidelná aktualizácia systému a oprava kritických chýb, ale aj používanie najnovších technológií s pohľadu bezpečnosti, dostupnosti, spoľahlivosti a optimalizácie web stránky.

Všetky skúsenosti a vylepšenia od roku 2003 sú premietnuté do nášho systému, za ktorý sa platí licencia a ktorý sa priebežne vylepšuje.

V priemere každý mesiac vychádza nová aktualizovaná verzia YGS doplnená o novú funkcionalitu, prispôsobenie novým trendom a technológiám, opravu chýb, upravené šablóny, a iné vylepšenia.

Áno. Frekvenciu platby si zvolí klient sám podľa svojich potrieb.

Áno. Je tu aj takáto možnosť. Možnosť jednorázového odpredania systému v stave ku dňu predaja. Odkúpením nezískavate práva na jeho ďalší predaj, ani na aktualizácie a vylepšenia systému. Preto takúto investíciu odporúčame si vždy dôkladne zvážiť.

{PRODUCT_CART}